Hướng dẫn đối tượng nào, khi nào phải nộp thuế nhà thầu chính xác nhất

Mục lục

Khi nào phải nộp thuế nhà thầu là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề  khi nào phải nộp thuế nhà thầu. Trong bài viết này, kol.com.vn sẽ viết bài Hướng dẫn đối tượng nào, khi nào phải nộp thuế nhà thầu chính xác nhất

1. Đối tượng ứng dụng

– Tổ chức nước ngoài kinh doanh cả CSTT, không hề có CSTT; cá nhân nước ngoài kinh doanh cả ĐT cư trú, không cư trú (gọi chung là Nhà thầu NN) KD trong VN hoặc có TN phát sinh tại VN trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc bảo đảm giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.
– Tổ chức nước ngoài kinh doanh; cá nhân nước ngoài kinh doanh (gọi chung là Nhà thầu NN) KD trong VN hoặc có TN phát sinh trong VN trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu NN để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Khi Nào Phải Nộp Thuế Nhà Thầu

Xem thêm: Bật mí cách liên hệ facebook Việt Nam khi gặp sự cố nhanh nhất

2 Người nộp thuế 

+ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài KD tại VN or có TN phát sinh trong VN chắc chắn các điều kiện:
(i) Có cơ sở thường trú tại VN, hoặc là đối tượng cư trú tại VN;
(ii) Thời hạn KD tại VN theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
(iii) ứng dụng chế độ kế toán nước ta.
thực hiện KD trong VN hoặc có thu nhập trong VN
+Tổ chức được ra đời , hoạt động theo luật pháp VN, tổ chức đăng ký hoạt động theo PLVN, tổ chức khác , cá nhân SX kinh doanh mua DV, dịch vụ gắn với HH, hoặc trả thu nhập PS tại VN trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN trước thời gian thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài.
Bao gồm:
(1) các tổ chức KD được thành lập theo Luật DN, Luật ĐT  Luật HTX;
(2) các tổ chức KT của những tổ chức CT, tổ chức CT – XH, tổ chức XH tổ chức XH -NN, đơn vị vũ trang, tổ chức SN  các tổ chức khác;
(3) Nhà thầu dầu khí hoạt động theo Luật Dầu khí;
(4) Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;
(5) Tổ chức nước ngoài hoặc biểu hiện của tổ chức nước ngoài được phép hoạt động tại VN;
(6) VP bán vé, đại lý tại VN của Hãng hàng không NN có quyền vận chuyển đi, đến VN, trực tiếp vận chuyển hoặc liên danh;
(7) Tổ chức, CN KD dịch vụ vận tải đại dương của hãng vận tải hồ NN; đại lý trong VN của Hãng giao nhận kho vận, hãng chuyển phát nước ngoài;
(8) công ty CK, tổ chức phát hành CK, công ty quan sát cũng như quản lý quỹ, NHTM nơi quỹ đầu tư CK hoặc tổ chức NN mở tài khoản đầu tư CK;
(9) các tổ chức khác ở Việt Nam;
(10) các cá nhân sản xuất kinh doanh trong Việt Nam.

Xe thêm: Tổng hợp top youtube Việt Nam đạt lượt đăng kí cao nhất 2020

3 Các kiểu thuế áp dụng 

– Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN
– Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh hành động nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNCN.
– Đối với các kiểu thuế, phí , lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản luật pháp về thuế, phí , lệ phí khác hiện hành.

4. Đối tượng mục tiêu không áp dụng

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại nước ta theo qui định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật Tổ chức tín dụng.
+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài hành động cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Viet Nam không kèm theo những dịch vụ được thực hiện tại Viet Nam
+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được bổ sung , tiêu dùng ngoài Viet Nam.
+ Tổ chức, cá nhân NN hành động cung cấp DV phía dưới cho tổ chức, cá nhân VN mà những DV được hành động ở nước ngoài:
+ Sửa chữa PTVT (tàu bay, động cơ TB, phụ tùng TB, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp đại dương, thiết bị truyền dẫn), có hoặc không VT, thiết bị thay thế kèm theo;
giới thiệu, tiếp thị;

– Xúc tiến đầu tư , TM;

– Môi giới bán HH;

– Đào tạo;
+ Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chủ đạo, viễn thông quốc tế theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông giữa VN với NN mà những DV này được thực hiện ở ngoài VN; DV thuê đường truyền dẫn  băng tần vệ tinh của NN.

Xem thêm: Chụp lookbook là gì? Tại sao xu hướng con người ngày nay thích chụp lookbook hơn

5. Đối tượng chịu thuế GTGT 

+ DV hoặc DV gắn với HH thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài bổ sung theo hợp đồng trong Vn hoặc ngoài VN dùng cho SX, KD , tiêu dùng trong VN.
+ HH được CC theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận HH nằm tại lãnh thổ VN hoặc bổ sung HH có kèm theo những DV tiến hành tại VN như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế… đi kèm với việc bổ sung HH, thì giá trị HH chỉ phải chịu thuế GTGT khâu NK theo quy định, phần giá trị DV thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo Thuế nhà thầu. nếu HĐ không tách riêng được giá trị HH  giá trị + DV đi kèm thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.

Ví dụ: DN A ở VN ký hợp đồng mua dây chuyền MMTB cho Dự án Nhà máy XM với DN B ở NN. Tổng giá trị HĐ là 100 triệu USD: giá trị MMTB là 8 triệu USD (trong đấy có thiết bị thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%), giá trị DV chỉ dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng là 2. triệu USD.
– Khi NK thiết bị, DN A hành động nộp thuế GTGT khâu NK đối với giá trị thiết bị NK (80 tr.USD).
– trách nhiệm thuế GTGT của doanh nghiệp B:
+ Thuế GTGT được tính trên giá trị DV (20 triệu USD), không tính trên giá trị dây chuyền MMTB nhập khẩu.
+ HĐ không tách riêng được giá trị dây chuyền MMTB , giá trị DV thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (100 triệu USD).

6 Thu nhập chịu thuế TNDN 

+ Thu nhập của NT, NTP nước ngoài PS từ hoạt động bổ sung DV, dịch vụ gắn với HH trong nước ta trên cơ sở hợp đồng NT, NTP
+ HH được bổ sung dưới hình thức: điểm giao nhận HH nằm trong lãnh thổ VN hoặc cung cấp HH có kèm theo những dịch vụ tiến hành tại VN như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các DV khác đi kèm với việc bổ sung HH, kể cả trường hợp việc cung cấp các DV nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp HH thì thu nhập chịu thuế TNDN của NT. NTP nước ngoài là toàn bộ giá trị HH, dịch vụ.
Ví dụ: doanh nghiệp A ở VN ký hợp đồng mua dây chuyền MMTB với doanh nghiệp B ở NN. Tổng giá trị HĐ là 100 tr USD (không gồm có thuế GTGT):MMTB là 8 tr USD, giá trị DV chỉ dẫn LĐặt… là 2. triệu USD.
nghĩa vụ thuế TNDN của doanh nghiệp B:
– Thuế TNDN được tính riêng đối với giá trị dây chuyền MMTB NK (80 tr USD) , tính riêng đối với giá trị DV (20 tr USD) theo từng phần trăm thuế TNDN theo quy định.
– hoàn cảnh Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền MMTB , giá trị DV thì tính thuế TNDN trên tổng giá trị hợp đồng (100 triệu USD) với tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.
+ Thu nhập chịu thuế TNDN
+Thu nhập phát sinh trong VN của NT, NTP nước ngoài là các khoản TN nhận được dưới bất cứ cơ chế nào trên cơ sở hợp đồng NT,NTP không tùy thuộc vào vị trí tiến hành HĐKD của NT, NTP nước ngoài, bao gồm:
+ TN từ chuyển quyền có được, quyền sử dụng tài sản; TN từ tiền bản quyền trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ , chuyển giao công nghệ; TN từ chuyển nhượng, thanh lý TS; TN từ Lãi tiền vay;TN từ đầu tư CK; Tiền phạt, tiền bồi thường hay thu được từ bên đối tác vi phạm hợp đồng; các khoản TN khác theo quy định của luật pháp.

7 Nộp thuế giá trị gia tăng theo pp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để chọn lựa thu nhập chịu thuế thu nhập công ty

+ Điều khiếu nại áp dụng
(i) Có cơ sở thường trú tại nước ta, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
(ii) Thời hạn kinh doanh tại nước ta theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
(iii) áp dụng chế độ kế toán nước ta.
– Bên VN ký hợp đồng với NTNN, Nhà thầu NN ký hợp đồng với NTPNN có trách nhiệm TB bằng văn bản với CQT về việc Nhà thầu NN, Nhà thầu phụ NN hành động nộp thuế GTGT theo PPKT, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai DT, CP trong phạm vi 2. ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.
+.Thuế giá trị tăng cường
– thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT , những văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Thuế thu nhập công ty.
làm theo quy định của Luật Thuế TNDN , những văn bản chỉ dẫn thi hành.

8. Nộp thuế giá trị nâng cao theo phương pháp trực tiếp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phần trăm % doanh thu.

đối tượng , điều khiếu nại áp dụng:
– Bên nước ta nộp thay thuế cho NT, NTP nước ngoài nộp thuếGTGT theo PP trực tiếp, nộp thuế TNDN theo phần trăm trên DT nếu như NT, NTP phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các ĐK để áp dụng nộp thuế theo PP KT  kê khai.
– Bên Việt Nam có bổn phận đăng ký thuế với cơ quan thuế để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại phạm vi 2. ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.

+. Nộp thuế GTGT:
– Căn cứ tính thuế là GTGT của DV, DV gắn với HH chịu thuế GTGT  TS thuế GTGT.
– Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất thuế GTGT
GTGT của DV, DV gắn với HH chịu thuế GTGT = DT tính thuế GTGT X phần trăm (%) GTGT tính trên DT. 
chú ý : trường hợp NTNN ký hợp đồng với NTP Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ NN thực hiện nộp thuế theo PP khấu trừ, Kê khai để giao bớt một phần giá trị công việc được QĐ trong Hợp đồng nhà thầu ký với .

– Bên VN thì DT tính thuế GTGT của Nhà thầu NN không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do NTP nước ta hoặc Nhà thầu phụ NN hành động.
– Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo chỉ dẫn của 2 Luật này.
– trường hợp Nhà thầu phụ là Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp, nộp thuế TNDN theo phần trăm thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được theo hợp đồng ký với Bên Viet Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài chẳng phải nộp thuế GTGT trên phần giá trị công việc nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Hợp đồng nhà thầu phụ ký với Nhà thầu nước ngoài.
– Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế, doanh thu tính thuế GTGT không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).
– Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ nước ta đi nước ngoài, doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài thu được.

Xem thêm: Quảng bá là gì? Làm gì để quảng cáo sản phẩm tốt nhất
phần trăm GTGT
– tỷ lệ GTGT tính trên DT tính thuế đối với một số ngành KD.

– nếu không tách riêng được giá trị từng HĐKD thì áp dụng tỷ lệ GTGT cao nhất đối với ngành nghề KD  mức TS cao nhất cho tất cả giá trị hợp đồng.
– trong hợp đồng không tách riêng được giá trị MMTB  giá trị những DV thì ứng dụng tỷ lệ GTGT trên DT tính thuế là 30%.
– Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT là thuế suất quy định trong Luật thuế GTGT , các văn bản chỉ dẫn thi hành.
– NT, NT phụ nước ngoài thuộc đối tượng mục tiêu nộp thuế GTGT theo giải pháp tính trực tiếp trên GTGT, không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (bao gồm cả thuế GTGT đối với hợp đồng thầu phụ mà nhà thầu phụ Việt Nam hành động
+. Nộp thuế TNDN
– Căn cứ tính thuế là DT tính thuế , phần trăm (%) thuế TNDN tính trên DT.
Số thuế TNDN phải nộp = DT tính thuế x % thuế TNDN tính trên DT
chú ý :

hoàn cảnh, theo thoả thuận tại HĐ nhà thầu, HĐ nhà thầu phụ, Doanh thu NT nước ngoài, NT phụ nước ngoài nhận được không gồm có thuế TNDN phải nộp thì DT tính thuế TNDN được lựa chọn theo công thức sau:
Tính thuế = Doanh thu Doanh thu không gồm có thuế TNDN : (TNDN 1 – phần trăm thuế TNDN tính trên DT)

hoàn cảnh NT nước ngoài ký hợp đồng với NT phụ nước ta hoặc NT phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT PP KT, thuế TNDN theo kê khai giao bớt một phần giá trị công việc được quy định trong Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không gồm có giá trị công việc, giá trị MMTB bị do NT phụ VN hoặc NT phụ nước ngoài thực hiện.(NTPhụVN  NT Phụ NN nộp thuê GTGT, TNDN theo Luật)

Chú ý: hoàn cảnh Nhà thầu phụ là Nhà thầu phụ nước ngoài hành động nộp thuế GTGT theo PP trực tiệp  thuế TNDN theo % trên DT thì DT tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài là toàn bộ DT Nhà thầu nước ngoài thu được theo hợp đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài chẳng hề nộp thuế TNDN trên phần giá trị công việc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định trong hợp đồng nhà thầu phụ ký với Nhà thầu nước ngoài
– Doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê. trường hợp doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải gồm có các chi phí do bên cho thuê trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng thực đăng kiểm, người điều khiển phương tiện, máy móc  tiền của vận chuyển máy móc thiết bị từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN không gồm có các chi phí phí này nếu như có chứng từ thực tế chứng minh.
– Doanh thu tính thuế TNDN của hãng hàng không nước ngoài là doanh thu bán vé hành khách, vận đơn hàng không  những khoản thu khác (trừ các khoản thu hộ Nhà nước hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật) tại Viet Nam cho việc vận chuyển hành khách, sản phẩm  đối tượng vận chuyển khác được hành động trên những chuyến bay của chính hãng hàng không hoặc liên danh.
– DT tính thuế TNDN của hãng vận tải hồ nước ngoài là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá  những khoản phụ thu khác mà hãng vận tải đại dương được hưởng từ cảng xếp hàng của VN đến cảng cuối cùng bốc dỡ HH đấy (bao gồm cả tiền cước của những lô hàng phải chuyển tải qua các cảng trung gian) và/hoặc tiền cước mang lại được do vận chuyển hàng hoá giữa những cảng VN.
– Tiền cước vận chuyển làm căn cứ tính thuế TNDN không gồm có tiền cước đã tính thuế TNDN trong cảng VN đối với chủ tàu NN  tiền cước trả cho DN vận tải VN do đã nhập cuộc vận chuyển hàng từ Cảng VN đến một cảng trung gian.
– Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế, doanh thu tính thuế TNDN không gồm có cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).
– Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Viet Nam đi nước ngoài, doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.
– Đối với tái bảo hiểm, doanh thu tính thuế TNDN là số tiền phí nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài.

– Đối với chuyển nhượng CK, doanh thu tính thuế TNDN được xác định như sau:
+ Đối với chuyển nhượng CK (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế) là tổng doanh thu bán CK trong thời điểm chuyển nhượng;
+ Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế) là tổng doanh thu bán trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu  số lãi trái phiếu nhận được) trong thời điểm nhận lãi.
– Lãi tiền vay của hợp đồng vay vốn nước ngoài ký trước ngày 01/01/1999 không thuộc đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.
– phần trăm (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế
– trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho tất cả giá trị hợp đồng.
– Đối với HĐ cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo những dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử, nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị  giá trị những dịch vụ thì tính thuế theo phần trăm thuế riêng của từng phần giá trị hợp đồng. trường hợp trong hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị , giá trị các dịch vụ thì áp dụng phần trăm thuế TNDN trên DT tính thuế là 2.
9. Khai, nộp thuế đối với trường hợp NTNN liên danh nhiều bên, LD với những tổ chức kinh tế VN để tiến hành KD trong VN trên cơ sở hợp đồng thầu.
những bên LD thành lập ra Ban điều hành LD, Ban điều hành hành động hạch toán kế toán, có TK tại NH , chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế VN nhập cuộc liên danh chịu nghĩa vụ HT chung  chia lợi nhuận cho những bên thì Ban điều hành LD, hoặc tổ chức KTVN, có bổn phận kê khai, nộp  QT thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên tất cả DT thực hiện Hợp đồng nhà thầu.
các bên nhập cuộc LD theo phương thức chia DT, chia hàng hóa, hoặc cùng nhau LD nhận thầu công việc nhưng mỗi bên tham gia liên danh thực hiện một phần công việc riêng biệt, những bên tự chọn lựa phần doanh thu thu được của mình thì mỗi bên có thể thực hiện nộp thuế.
10. TT số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 cung cấp TT 134/2009/TT-BTC 
– Theo TT số 134/2009/TT-BTC ngày 31/12/2008, nhà thầu nước ngoài có 2. bí quyết nộp thuế là: nộp thuế GTGT theo PPKT, nộp thuế TNDN theo kê khai doanh thu, chi phí  nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp trên GTGT  nộp thuế TNDN theo tỉ lệ % tính trên doanh thu.
– Thông tư số 197 cung cấp thêm : Nhà thầu được nộp thuế GTGT theo PPKT, nộp thuế TNDN theo tỉ lệ % tính trên doanh thu : để áp dụng bí quyết nộp thuế này, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng đủ những điều kiện:

+ TT số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 bổ sung TT 134/2009/TT-BTC
Điều kiện:
– Có cơ sở thường hay trú trong Viet Nam, hoặc là đối tượng mục tiêu cư trú trong Việt Nam; thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo HĐ nhà thầu, HĐ nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày HĐ có hiệu lực
– Tổ chức hạch toán kế toán theo qui định.
– trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi ký HĐ, Bên Việt Nam ký HĐ với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký HĐ với Nhà thầu phụ nước ngoài công bố bằng văn bản với cơ quan thuế địa phương nợi – – Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc nộp thuế GTGT theo PPKT  nộp thuế TNDN theo tỉ lệ % trên doanh thu chịu thuế.
+. TT số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 cung cấp TT 134/2009/TT-BTC 
– trường hợp những HĐ thầu, HĐ thầu phụ nước ngoài được ký trước ngày TT134 có hiệu lực : thì việc nộp thuế thực hiện theo TT số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 cho đến khi dừng lại hợp đồng, trừ các hoàn cảnh : hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT theo qui định có hiệu lực trước ngày 1/1/2009, kể từ ngày 1/1/2009 trở đi phải chịu thuế GTGTtheo quy định.
-Thông tư 197 có hiệu lực thi hành sau 4. ngày kể từ ngày ký.

11. TT số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 cung cấp TT 134/2009
“b10/ Đối với chuyển nhượng chứng khoán, trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), chứng chỉ tiền gởi, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng doanh thu bán chứng khoán, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi trong thời điểm chuyển nhượng”.

Nguồn: https://hocketoanthuehcm.edu.vn/

Scroll to Top

Đăng ký thông tin để nhận ưu đãi

Đăng ký thông tin để nhận ưu đãi